צומחים מחדש - ועידת תקומה וחוסן לאומי 2024
יום ג'  20.02.24 · 09:00 - 15:00 ·
המסלול האקדמי המכללה למינהל, רח' אלי ויזל 2 ראשלצ

ביטול עסקה עבור

צומחים מחדש - ועידת תקומה וחוסן לאומי 2024

שם בעל הכרטיס*
תעודת זהות בעל הכרטיס*
שם החברה*
שם המבצע*
כתובת דוא"ל*
מספר טלפון*
כמות כרטיסים*
מספר חשבונית*
שם הוועידה וסיבת הביטול*
שדות חובה